LYRICS

Æ
Endetidsbilda (2016)
Sisimiut (2016)

Erling and the Armageddonettes
Fraillaments (2013)

Æ og dem
Gjendødsligheta (2014)
Avvikerike (2012)
Udyrbarmark: Alfatalismanisk/Omegalomantras (2011)

Prosaikk (2010)